Ilmainen nouto myymälästä
Nopea toimitus
Toimituskulut alk. 6,90€
Ilmainen toimitus yli 120 euron tilauksiin

Käteiskortin tilaaminen.

MODA-kortti postitetaan sinulle kotiin noin viikon kuluttua liittymisestä. Väliaikaisena korttina toimii Minun Ratsula -palvelu puhelimessa. MODA-kortin numeron saat palveluun muutaman arkipäivän viiveellä.

Syntymäaika *
Kirjautumistiedot
Toimii tunnuksena palveluun
Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste
 1. Rekisteriseloste

 2. Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
  Laatimispäivä 10.3.2017

 3. 1. Rekisterinpitäjä

 4. Nimi
  Antinasu & Ratsula Oy
  Osoite
  Antinkatu 17, 28100 Pori
  Muut yhteystiedot
  (02) 6316 500, matti.ratsula@ratsula.fi
   

 5. 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 6. Nimi
  Toimistopäällikkö Miikka Kuusela
  Osoite
  Antinkatu 17, 28100 Pori
  Muut yhteystiedot
  (02) 6316 596, miikka.kuusela@ratsula.fi
   

 7. 3. Rekisterin nimi

 8. Minun Ratsula, Ratsulan asiakasrekisteri

 9. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 10. Palvelun käyttäjärekisterin tietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistautumisessa, palvelun tuottamisessa paremman palvelun aikaansaamiseksi, käytön valvonnassa ja raportoinnissa sekä asiakkuuteen liittyvässä yhteydenpidossa. Käyttäjä rekisteröityy palveluun pankkitunnusten avulla käyttäjän luotettavan tunnistautumisen ja riittävän tietoturvan takaamiseksi. Käyttäjän rekisteröintitilanteessa antaman sähköposti-, puhelin- ja osoitetietojen tarkoituksena on toimia yhteydenpidon kanavana ja paremman palvelun tuottajana.

 11. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain 19§:n mukaisesti.

 12. 5. Rekisterin tietosisältö

 13. Pakolliset tiedot käyttäjästä:
  - henkilökohtainen kanta-asiakasnumerotunnus, nimi, osoite, henkilötunnus luotollisissa korteissa, sähköposti, puhelinnumerot

  Vapaaehtoiset tiedot:
  - suoramarkkinointilupa, käyttäjän ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin liittyvät tiedot, asiakkaan ostokset ja tapahtumat, asiakkaan maksutapahtumat

  Tiedot sijaitsevat Ratsulan hallinnassa olevassa kanta-asiakasrekisterissä.

 14. 6. Säännönmukaiset tietolähteeT

 15. Palvelun käyttäjään liittyviä tietoja kerätään käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen yhteydessä sekä palvelun käytön yhteydessä. Käyttäjä näkee antamansa ja kerätyt tiedot omalla henkilökohtaisella Minun Ratsula -sivullaan. Tietojen katselu edellyttää, että käyttäjä on rekisteröitynyt Minun Ratsula -palveluun henkilökohtaisilla tunnuksillaan.

 16. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 17. Kanta-asiakkaiden ostotapahtumat siirretään joka yö MODA-ketjun (Texmonda Fashion Group) ostohyvitysjärjestelmään. Kanta-asiakas voi kerätä MODA-ketjun myymälöissä tekemillään ostoksilla bonusta ympäri Suomea. Kanta-asiakas voi lunastaa puolen vuoden keräilyjakson jälkeen bonukset mistä tahansa MODA-myymälästä. Tähän tarvitaan ajan tasalla oleva ostohyvitysjärjestelmä.

 18. 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 19. Ei tietojen siirtoa

 20. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisterinpitäjän ja järjestelmätoimittajien kesken on tehty sopimus asiakasrekistereiden tietosuojasta. Järjestelmätoimittajat hoitavat rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Käyttäjätunnus voidaan tarvittaessa poistaa käyttäjän itsensä toimesta niin, että palvelun asiakkuuden päättyessä käyttäjätietoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan hyvittämistilanteiden ja virhetilanteiden selvittämisen varalta.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
MODA-ketjun yritykset ovat kauppiasverkon palomuurin takana. Ketjun jäsenyritys huolehtii ja vastaa itse omien kanta-asiakkaiden tiedoista. Ostohyvitysjärjestelmässä muissa jäsenyrityksissä näkyy vain asiakkaan nimi ja kanta-asiakasnumero.

 

RATSULAN MODA-KORTIN EHDOT

Ratsulan myöntämien MODA-korttien kaikki edut ovat voimassa vain Ratsulan omissa myymälöissä. Tämän lisäksi niillä voi kerätä ostohyvityksiä kaikissa MODA-liikkeissä ympäri Suomea. Ratsulan luotollisilla MODA-korteilla voi ottaa kotisovitukseen ja maksaa ostoksia vain Ratsulan myymälöissä.

Vaihtoehdot

MODA-kortin voi valita kahdesta vaihtoehdosta:

1. Käteiskortti

2. Tilikortti (kotisovitusoikeus)

Molempiin korttivaihtoehtoihin on mahdollista saada rinnakkaiskortti samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle. Käteiskortin rinnakkaiskortiksi voi valita vain käteiskortin. Tilikortin rinnakkaiskortiksi voi valita joko käteiskortin tai tilikortin.  

Kanta-asiakassuhde

MODA-kortin haltija on Ratsulan kanta-asiakas, jolla on oikeus Ratsulan kanta-asiakasta koskeviin etuihin. Ratsula pitää yhteyttä kanta-asiakkaisiin postitse tai muulla tavoin. Kanta-asiakas antaa Ratsulalle oikeuden kerätä tietoa hänen ostoksistaan.

Vastuu kortista

MODA-kortti on henkilökohtainen. MODA-kortista kortinhaltija maksaa kertakorvauksena 2 euroa/kpl ja rinnakkaiskortista 1 euroa. MODA-kortin haltijalla on oikeus korttiin liittyviin etuihin ja myös vastuu korttiin liittyvistä velvoitteista. MODA-kortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava Ratsulaa. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse (02) 6316 500 tai sähköpostitse ratsula@ratsula.fi. Tilinhaltijan vastuu tilikortin oikeudettomasta käytöstä määräytyy Kuluttajansuojalain 7. luvun 40 pykälän mukaisesti. Vastuu lakkaa, kun katoamisesta on tehty ilmoitus Ratsulaan. MODA-kortin löytäjälle maksettava palkkio, joka on 2 euroa, veloitetaan kortinhaltijalta.

KÄTEISKORTTI

Käteiskortti myönnetään vähintään 15-vuotiaalle, joka täyttää kirjallisen hakemuslomakkeen. Rinnakkaiskortin haltija voi olla alle 15-vuotias. Käteiskortti esitetään jokaisen ostoksen yhteydessä, mutta sillä ei voi maksaa ostoksia.

TILIKORTTI

Luotollisen tilikortin myöntäminen

Tilikortin myöntämisen ehtona on, että asiakas on luottokelpoinen. Myyjältä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tuotteen saa kotisovitukseen kolmeksi päiväksi. Kaupan katsotaan syntyneen, jos tuotetta ei palauteta määräajan kuluessa. Ratsula voi myöntää harkintansa mukaan kirjallisen hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneelle Suomen kansalaiselle, jolla on säännölliset tulot ja vakinainen asuinpaikka ja jonka katsotaan hoitavan raha-asiansa moitteettomasti. Allekirjoittamalla luottotilihakemuksen hakija suostu noudattamaan luottotiliehtoja. Ratsulalla on oikeus hylätä tilikorttihakemus. Luotonantaja on Antinasu & Ratsula Oy, Antinkatu 17, 28100 Pori. Y-tunnus 0136873-9. Puh. (02) 6316 500, www.ratsula.fi.

Luottotilihakemus on täytettävä asianmukaisesti ja täydellisesti. Hyväksytystä luottotilistä annetaan hakijalle tilikortti. Luotonsaaja suostuu siihen, että Ratsula saa hankkia häntä koskevat luottotiedot ja ilmoittaa tilin avaamisesta luottotietoyhtiöön. Tilikortti on henkilökohtainen. Kortinhaltija voi kuitenkin hankkia perheenjäsenilleen rinnakkaiskortin, joilla he voivat tehdä ostoksia kortinhaltijan tilille. Vastuu tilille suoritetuista ostoksista on pääkorttilaisella. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle

Luottoraja ja ostaminen

Luottorajasta sovitaan tiliä avattaessa. Luottorajan muutoksesta ja ylityksestä on sovittava aina 'ennen ostosten tekemistä Ratsulan kanssa. Tilinhaltija on vastuussa kaikkien hänen tililleen tapahtuneiden ostojen maksamisesta sovitusta luottorajasta huolimatta. Tilikortti on aina esitettävä ostoja suoritettaessa. Myyjältä on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys virallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Tilikorttia ei saa käyttää osamaksun tai muun velan maksamiseen.

Kotisovitusoikeus

Tilikortin haltijalla on kolmen päivän kotisovitusoikeus. Kaupan katsotaan syntyneen, jos tuotetta ei palauteta määräajan kuluessa.

Laskutus ja tilinhoitomaksu

Jos luottotilillä on saldoa, tilikortin haltijalle lähetetään kuukausittain tiliote, josta ilmenevät kuukausijakson aikana kirjatut tilitapahtumat sekä tilin saldo jakson alussa ja lopussa. Tiliostojen yhteydessä saadut kuitit tulee säilyttää tiliotteen tarkistamista varten. Tilinhaltija sitoutuu suorittamaan joka kuukausi eräpäivään, kuukauden 16. päivään, mennessä joko tiliotteen koko saldon tai 20 % sovitun luottorajan määrästä, paitsi jos saldo on sovittu kuukausierää pienempi, saldon määrän. Jos tilin koko saldo maksetaan eräpäivänä, ei tilinhoitomaksua (korkoa) peritä, jolloin luottokortti toimii ikään kuin maksukorttina. Luottokorttia voi käyttää myös käteiskorttina muun maksuvälineen yhteydessä. Maksamattomasta saldosta peritään tilinhoitomaksua (korkoa) 1,6 % kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1 euroa. Kuluttajansuojalain edellyttämäksi ns. todelliseksi vuosikoroksi tulee silloin 19,2 % laskettuna tyypillisen 300 euron tililuoton mukaan. Huomattakoon kuitenkin, että 300 euron ostoksesta tilinhoitomaksuja veloitetaan vain 9,60 euroa eli ainoastaan 3,2 % enemmän käteishintaan verrattuna. Vuoden aikana laskutetuista tilinhoitomaksuista ja velkapääomasta vuoden lopulla on pyydettäessä saatavissa todistus tammikuun aikana. Mahdollinen luottorajan ylitys peritään aina kokonaisuudessaan seuraavassa laskussa. Laskun voi maksaa pankkeihin tai Ratsulan kassoille, jolloin asiakas välttyy pankin palvelumaksuilta. Maksumuistutuksista peritään 2 euroa. Suorituksesta vähennetään ensin korot, mahdollinen maksumuistutus sekä muut kulut ja lopulla lyhennetään velkasaldoa.

Viivästyskorko

Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtäsuuri kuin luotonsaajan velasta perimä korko.

Mikäli luotonantajan ennen velan erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on Iuotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään velkaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Korkolain mukainen viivästyskorko 6.2013 on 7,5 %.

Maksun laiminlyönnin seuraukset

Jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, on Ratsulalla oikeus purkaa tilisopimus ja vaatia koko jäljellä oleva velka sopimuksenmukaisine  korkoineen ja kuluineen heti maksettavaksi (KSL 7. luvun 33 §). Tilinhaltija on velvollinen maksamaan perinnästä aiheutuvat kulut. Jos maksun laiminlyönti on kestänyt 60 päivää eikä se ole johtunut Ratsulalle ilmoitetusta sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä, luottotiliin liittyvät maksuhäiriöt voidaan ilmoittaa luottorekisteriin.

Huomautukset

Laskun oikeellisuutta koskevat huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun saapumisesta. Tiliote on riittävä todistus asiakkaan maksamattomista laskuista. Asiakas on velvollinen esittämään alkuperäiset osto- ja maksutositteet tai muun riittävän selvityksen, jos tilanteesta syntyy erimielisyyttä.

MODA-KORTIN MUUT EHDOT

 

Muutokset

Ratsula on velvollinen ilmoittamaan MODA-kortin haltijalle luotto-ehtojen tai maksujen muutoksista vähintään viisi kuukautta ennen voimaanastumista. Ratsulalla on oikeus siirtää sopimus, siihen liittyvät saatavat ja muut oikeuden kolmannelle osapuolelle.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi voimassa olevalla Moda-korttisopimuksella on kuluttajilla yhden kuukauden ja Ratsulalla kahden kuukauden irtisanomisaika (KSL 7:30). Tilillä oleva velkasaldo erääntyy maksettavaksi tiliehtojen mukaisesti. MODA-kortti on Ratsulan omaisuutta ja lainattu kortinhaltijalle. Jos sopimus lakkaa, kortti pitää välittömästi palauttaa Ratsulalle. Ratsula saa määrätä kortille tietyn voimassaoloajan.

Force Majure

Ratsula ei ole vastuussa vahingosta, joka riippuu lain muutoksesta, viranomaisten toimenpiteistä, lakosta, työsulusta, sodasta tai vastaavasta ylivoimaisesta esteestä, johon Ratsula ei voi vaikuttaa.

Erimielisyydet

Tilisopimuksista, maksuista ja saatavien perinnästä aiheutuvat riita-asiat ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa. Tilinhaltijalle on kuitenkin oikeus nostaa kanne oman kotipaikkakuntansa käräjäoikeudessa tai asettaa riidan kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi.

Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

 

Tietosuojaseloste

Siirry tietosuojaselosteeseen.
 

Järjestys

Kaipaisitko apua? Soita numeroon (02) 6316 500 tai lähetä viestiä osoitteeseen ratsula@ratsula.fi.
Autamme mielellämme.